Om klynge VVK A

Vi har i klyngen gennem et par år arbejdet med at udvikle fælles faglige principper. I kan læse mere her:

 

Faglige principper i VVKA - Den Røde Tråd